lumen cmykJuż 14 i 15 listopada w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja organizowana z myślą o szkolnictwie wyższym. LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi.

Pierwsza edycja konferencji połączona z konkursem dla liderów zarządzania zgromadziła ponad 200 gości z Polski i z zagranicy. Rektorzy, menedżerowie i zespoły z 11 polskich szkół wyższych otrzymali nagrody LUMEN w 5 obszarach profesjonalnego zarządzania uczelnią. W tym roku konferencja LUMEN będzie platformą do debaty na temat reformy szkolnictwa wyższego realizowanej przez MNiSW, a także okazją do prezentacji najbardziej unikatowych i skutecznych rozwiązań zarządczych wypracowanych przez wiodące polskie i zagraniczne uczelnie.
lumen9
Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęła Fundacja Rektorów Polskich pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. reprezentanci MNiSW, KRASP, PKA oraz przedstawiciele władz uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju.

Podczas uroczystej kolacji nagrodzone zostaną szkoły maturalne, które przygotowały najlepszych kandydatów na studia w uczelniach biorących udział w ogólnopolskim pilotażu: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. Badanie przeprowadzone w okresie maj-wrzesień 2016 r. przez PCG pod patronatem FRP zaowocowało opracowaniem mechanizmów wspierających efektywną rekrutację i utrzymanie studentów, które szerszej publiczności zaprezentujemy po raz pierwszy podczas konferencji.
lumen1
Nagrody LUMEN dla najlepiej zarządzanych uczelni zostaną przyznane ponownie w listopadzie 2017 roku. Pozwoli to organizatorom dopracować docelową formułę konkursu, a nowo wybranym władzom uczelni da czas, aby zorganizować pracę zarządzanych przez siebie instytucji.

Szczegółowy program konferencji znajdziesz tutaj.
Rejestracja trwa do 4 listopada, zapisz się już dziś.