krimedJuż 18 listopada w Lublinie odbędzie konferencja naukowa KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”. Wydarzenie będzie poświęcone roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniach karnych.


Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu psychopatologii, analizy instrumentalnej, toksykologii sądowej oraz technik i metod stosowanych w miejscu przestępstwa. Podczas konferencji KRIMED zostaną poruszone zagadnienia kryminalistyki i medycyny sądowej w postępowaniach karnych w obliczu rozwoju nowych technologii i cyfryzacji.

Konferencja jest również organizowana ze względu na zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Ponadto celem Konferencji Krimed jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj.
Rejestracja potrwa do 8 listopada.

Data: 18 listopada 2016 r.
Miejsce: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL