logo mniswW ostatnich dniach 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs skierowany do szkół wyższych oraz uniwersytetów, które prowadzą studia trzeciego stopnia."Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" ma podnieść jakość kształcenia oraz efektywność programów studiów III stopnia. NCBR przeznaczy na ten cel 155 mln złotych.

Uczelnie mogą zgłaszać chęć udział w konkursie składając odpowiedni wniosek w terminie od 1 lutego do końca marca 2017 roku. Udział w konkursie mogą wziąć jedynie te ośrodki akademickie, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Projekty dofinansowane w ramach "Interdyscyplinarnych Programów Studiów Doktoranckich" mogą prowadzić wyłącznie te uczelnie, które w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (czyli poziom bardzo dobry).

W ramach dofinansowania instytucje kształcące doktorantów będą tworzyć i realizować wysokiej jakości interdyscyplinarne programy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Powstaną także międzynarodowe programy studiów doktoranckich współtworzone przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni i inne jednostki naukowe - zapowiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konkurs jest organizowany przede wszystkim po to, aby podnieść jakość kształcenia na studiach III stopnia, a przyszłym pracownikom naukowym zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju. Programy studiów doktoranckich, które będą dodatkowo finansowane przez konkurs mają być przede wszystkim innowacyjne dla badań naukowych oraz kluczowe dla polskiej gospodarki. Resort zakłada, że w pierwszym etapie programu udział będzie aż 1100 uczestników. Projekty będą dofinansowane przez okres od 24 do 60 miesięcy, co pokrywa się z pełnym cyklem kształcenia na studiach III stopnia.

Zagwarantuje to młodym naukowcom kompleksową edukację w ramach nowatorskich programów i ułatwi podjęcie pierwszych i jednocześnie decydujących kroków do transferu wyników badań do gospodarki. Przewidujemy, że średnia wartość projektu na jednego uczestnika może sięgać nawet 135 tys. zł – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Maciej Chorowski.

Żródło: PAP

Ilu mamy doktorantów w Polsce? Zapoznaj się z najnowszymi danymi!