PIRB logo krotkieJuż 21 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom związanym z działaniami w zakresie promocji oferty uczelni czy rekrutacji kandydatów na studia. Organizatorem konferencji Uczelnia na miarę potrzeb jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Jak reklamować uczelnie? Jak rekrutować studentów z zagranicy? Które formy komunikacji z kandydatem w rekrutacji międzynarodowej są najbardziej skuteczne? W trakcie seminarium uczestnicy będą mogli poznać odpowiedzi specjalistów na te i inne pytania związane z działaniami promocyjnymi na rzecz uczelni oraz szkół wyższych. W seminarium Uczelnia na miarę potrzeb udział wezmą specjaliści oraz osoby z wieloletnim doświadczenie w zakresie marketingu i promocji, m. in.:
  • Katarzyna Świerk - Kierownik, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Gdański,
  • dr hab. Marek Kowalski - kierownik projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,
  • Kamil Bolek - Dyrektor Marketingu LifeTube,
  • mgr Mariusz Czerniak - Kierownik, Pracownia komputeryzacji toku nauczania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Anna Jędrzejczak - Kierownik ds. kluczowych klientów, Plagiat.pl,
  • Piotr Gajewski - Dealer Manager, Sony Professional Solutions Europe,
  • Anna Rolczak - dyrektor centrum promocji, Uniwersytet Łódzki,
  • dr Dariusz Woźniak - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University. 

Adresatami seminarium są rektorzy, kanclerze oraz dziekani. Do udziału w konferencji zaproszeni są również pracownicy działów technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwo, kadrowych, obsługi studentów, a także informatycznych działających na uczelniach. Konferencja odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym “Nowy Świat”.


Więcej informacji na temat konferencji oraz pełen program wydarzenia znajdziesz tutaj.