AEGEE Poznań"Dzień Europy" jest organizowany przez Europejskie Forum Studentów AEGEE – Poznań oraz Europe Direct Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej. 9 maja to dzień oficjalnie symbolizujący Unię Europejskią. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Według uchwały Parlamentu Europejskiego tego dnia oficjalnie świętowany jest "Dzień Europy".

.
  
Poprzez projekt Organizatorzy pragną włączyć się do europejskich obchodów "Dnia Europy" 9 maja 2009 r. Głównym celem jest zachęcenie mieszkańców Poznania do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się od 4 do 7 czerwca 2009. Projekt ma promować postawy demokratyczne, aktywność obywatelską oraz ideę „wspólnej Europy”. Będzie to również wkład w kreowanie odpowiedzialnego i zaangażowanego politycznie wizerunku Poznania, a zarazem całej Polski na arenie europejskiej.
   
Projekt cieszy się wsparciem Prezydenta Miasta Poznania, pana Ryszarda Grobelnego oraz posła Parlamentu Europejskiego, pana Jana Kułakowskiego. Patronat nad wydarzeniem objęli także rektorzy poznańskich uczelni wyższych.
 
W ramach projektu odbędzie się szereg działań promocyjno – informacyjnych. Przede wszystkim kampania w mediach lokalnych przeprowadzona w kilku odsłonach oraz akcja promocyjna na poznańskich uczelniach wyższych. Punktem kulminacyjnym obchodów „Dnia Europy” będzie happening, który odbędzie się 9 maja na Placu Wolności.
 
Obchody "Dnia Europy" w Poznaniu to między innymi:  
Przejazd zabytkowym tramwajem (stara bimba), zachęcającym przechodniów do przyjścia na Plac Wolności - akcja promocyjna odbywałaby się na specjalnych przystankach.
 
Happening połączony z Targowiskiem Informacyjnym, który odbędzie się najprawdopodobniej na Placu Wolności. Targowisko obejmie stoiska informacyjne na temat organów UE oraz dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, również stoiska promocyjne organizatorów.
 
"Noc Kina Europejskiego" od 9 maja do 4 czerwca w soboty w Kinie Muza cyklicznie odbywać się będą pokazy filmów europejskich. W dniu 9 majabędą wyświetlane dwa filmy:"Vicky Cristina Barcelona" w cenie 10 zł. oraz "The Once" w cenie 5 zł. Start godzina 23.00.
  
Projekt, jak widać nie kończy się z dniem 9 maja. Organizatorzy chcą aby kampania medialna oraz działania promocyjne trwały aż do rozpoczęcia wyborów do Parlamentu Europejskiego, czyli do 4 czerwca 2009. Przewidują wówczas zorganizowanie cyklu wystaw prac dzieci ze szkół podstawowych na temat „Integracja europejska moimi oczami”.
 
Szczegóły dostępne na stronie AEGEE - Poznań www.aegee.poznan.pl.