phoca_thumb_s_nauka_krakow„Człowiek–Przestrzeń–Energia” to hasło tegorocznej edycji Krakowskiego Festiwalu Nauki. Między 13, a 16 maja Kraków stanie się stolicą żądnych wiedzy. Festiwal organizowany jest przez krakowskie publiczne szkoły wyższe, przy współudziale instytucji naukowych i jednostek konsularnych. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2000 roku. Z tej okazji, tradycyjnie już, na Rynku Głównym pojawi się miasteczko namiotowe.

.
  
Celem imprezy jest popularyzacja najnowszych i najciekawszych osiągnięć naukowych krakowskich uczelni publicznych i jednostek naukowych. Poprzez udział jednostek konsularnych promuje ona także osiągnięcia naukowe innych krajów. Główne wydarzenie Festiwalu, czyli Festyn Nauki, który odbywa się w Rynku, tworzy odwiedzającym niepowtarzalną okazję do bezpośrednich spotkań i dyskusji z naukowcami i studentami. Impreza daje też możliwość zaprezentowania różnych form działalności artystycznej studentów. Festiwal Nauki cieszy się rosnącą popularnością wśród młodzieży, mieszkańców Krakowa i Małopolski, a także turystów z całego świata odwiedzających miasto w tych dniach. Coraz częściej szkoły spoza Krakowa organizują wycieczki do stolicy Małopolski kierując się terminem Festiwalu. Według szacunków organizatorów imprezę odwiedza codziennie kilka tysięcy zainteresowanych.
      
Festiwal obejmuje:
- panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin nauki,
- spotkania, prelekcje i wycieczki tematyczne ze specjalistami z różnych dziedzin w charakterze przewodników,
- „Festyn Nauki” odbywający się w namiotach wystawienniczych w Rynku Głównym, gdzie prezentowane są najbardziej interesujące osiągnięcia naukowe w widowiskowej formie,
- część artystyczną — występy, koncerty zespołów studenckich i orkiestr młodzieżowych odbywające się na estradzie przed wieżą ratuszową, konkursy tematyczne, a także spektakle teatralne oraz wystawy plastyczne.
 
Szczegółowe informacje na stronie Festiwalu www.festiwalnauki.krakow.pl.
 
źródło: Festiwal Nauki w Krakowie