phoca_thumb_s_student4Do niedzieli, 10 maja, przedłużono termin składania zgłoszeń do konkursu na najlepszego studenta RP - "Primus Inter Pares 2009 - Pierwszy Wśród Równych". Impreza jest organizowana już od 40 lat przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Finał konkursu zaplanowano na 17 października.

.
W rywalizacji mogą wziąć udział studenci wszystkich typów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Kandydaci do tytułu muszą jednak wykazać się średnią ocen minimum 4,53 za ostatnie dwa semestry z jednego kierunku studiów. 
Studenci oprócz wysokiej średniej muszą prowadzić udokumentowaną działalność społeczną. Oceniane będą ich osiągnięcia naukowe, praca na rzecz środowiska akademickiego, osiągnięcia sportowe, działalność medialna, udział w akcjach charytatywnych. Każde z osiągnięć jest nagradzane odpowiednią liczbą punktów.
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać zarówno organizacje studenckie, władze uczelni, jak i sami studenci. Formularze aplikacyjne, które znajdują się na stronie internetowej konkursu wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć do dziekanatu uczelni lub Biura Regionalnego ZSP.
Konkurs przeprowadzany jest na trzech etapach: uczelnianym, regionalnym i ogólnopolskim.
W etapie regionalnym każdą z uczelni może reprezentować trzech najlepszych studentów wyłonionych podczas wewnętrznych eliminacji. Do ogólnopolskiego finału zostaje zakwalifikowany najlepszy student danego regionu. Etap regionalny odbędzie się na przełomie maja i czerwca br.
Zwycięzcy konkursu są wyłaniani przez Ogólnopolską Komisję Konkursową, na podstawie wyników przekazanych przez regionalne komisje konkursowe.
Komisja wybiera głównego laureata oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach - np. lekarz, prawnik, artysta, informatyk - ustalanych według kierunków studiów.
Historia konkursu "Primus Inter Pares" sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce, czyli połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Zrodziła go potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami - wyjaśniają organizatorzy konkursu.
Honorowy patronat nad imprezą objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz przedstawiciele Konferencji Akademickich Szkół Polskich.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: www.primus.zsp.pl
źródło: PAP - Nauka w Polsce