Podsumowanie rekrutacji 2015/2016: najpopularniejsze uczelnie w krajuMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało oficjalne dane podsumowujące tegoroczną rekrutację na studia I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie. W przypadku kierunków studiów nie ma wielkiego zaskoczenia, gdyż najpopularniejsza okazała się ponownie informatyka. Najbardziej oblegane ośrodki akademickie to Warszawa, Kraków oraz Wrocław.

Zestawienie najpopularniejszych uczelni w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, z podziałem na profil kształcenia, przedstawia się następująco:
Uniwersytety:
 • Uniwersytet Warszawski - 42 040 zgłoszeń
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (z Collegium Medium UJ) - 32 356 zgłoszeń
Uczelnie techniczne:
 • Politechnika Warszawska - 52 049 zgłoszeń
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - 31 326 zgłoszeń
Uczelnie ekonomiczne:
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 8 263 zgłoszeń
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 7 476 zgłoszeń
Uczelnie pedagogiczne:
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - 11 827 zgłoszeń
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - 3 157 zgłoszeń
Uczelnie rolnicze i przyrodnicze:
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 11 714 zgłoszeń
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 8 806 zgłoszeń
Uczelnie wychowania fizycznego:
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - 4 115 zgłoszeń
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - 3 822 zgłoszeń
Państwowe wyższe szkoły zawodowe:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - 1 825 zgłoszeń
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - 1 308 zgłoszeń

Jak widać, Kraków i Warszawa zdominowały prawie wszystkie kategorie.

Na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016, w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW, wg stanu na 01.10.2015r., przyjęto:
Ogółem: 446 012 osób, w tym:
 • na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: 319 710 osób,
 • na studia drugiego stopnia: 126 302 osoby.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawdziło ponadto, jakie kierunki były najchętniej wybierane przez tegorocznych kandydatów. Ranking otwiera informatyka, kolejne jest prawo, zarządzanie, psychologia oraz automatyka i robotyka.
Najpopularniejsze kierunki i uczelnie w Polsce