Czym jest technologia, ale co oznacza przedrostek nano? Nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Ta gałąź nauki znajduje zastosowanie niemal wszędzie, na przykład w medycynie, robotyce oraz wielu innych. Można ją studiować na kierunku Fizyka. Jest to propozycja nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Przedmioty na kierunku nanotechnika związane są z elektroniką molekularną (elektronika molekularna materiały elektroniki molekularnej optoelektronika technologie mikro - nono-optoelektroniki), to także przedmioty informatycznych (metody symulacji komputerowej w fizyce ciała stałego modelowanie komputerowe informatyka i techniki obliczeniowe technologia informacyjna) oraz przedmioty fizyczne i matematyczne

Po studiach:

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i fizyki materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki małych układów, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłu elektronicznego i innych zakładach wysokich technologii.

Grupy kierunkow : Techniczne

Kierunki pokrewne : Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych