andromeda galaxy 755442 640Jakiś czas temat zespół badawczy pracujący w Centrum Astronomii UMK dokonał niesamowitego odkrycia! Podczas pracy z użyciem największego polskiego radioteleskopu, który znajduje się w Piwnicach koło Toruniu, zaobserwowano nieznane wcześniej zjawisko naprzemiennej emisji fal radiowych przez cząsteczki metanolu i pary wodnej wokół młodej gwiazdy. Co to oznacza dla nauki i jakie konsekwencje dla badania kosmosu ma to odkrycie? Szczegóły badań wyjaśnia dr Marcin Gawroński z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.