Naukoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek łączący wiedzę z zakresu: prawa, ekonomii, zarządzania, dziennikarstwa oraz komunikacji społecznej. Student tego kierunku posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów naukoznawczych.

 
posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące
analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i
poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi
badawczych, opracowanie i prezentację wyników,
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych
problemów naukoznawczycposiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów naukoznawczych

 

W trakcie studiów:
Absolwent studiów na kierunku Naukoznawstwo posiada swoiste połączenie wiedzy specjalistycznej z szerokim spojrzeniem na kontekst społeczno-ekonomiczny, zarządczy i polityczny, w którym rozwija się i znajduje zastosowanie technologia. Absolwenci wykazują się także szerokim zakresem praktycznych umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej, pracy zespołowej, wykorzystania specyficznych narzędzi i technik oraz zarządzania czasem i projektami.

Po studiach:
Absolwent znajdzie zatrudnienie m. in. w:
 
firmach badawczych,
przedsiębiorstwach realizujących projekty rozwoju,
jednostkach samorządowych.
Absolwent Naukoznawstwa znajdzie zatrudnienie m. in. w firmach badawczych, przedsiębiorstwach realizujących projekty rozwoju, jednostkach samorządowych.
{eduquery id=554|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=554|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=554|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}