Uczelnie wprowadzające do swojej oferty kierunek Nawigacja odpowiadają na rosnące potrzeby rynku. Dynamiczny rozwój transportu wodnego stworzył popyt na specjalistów, wyposażonych w umiejętności techniczno-zawodowe w zakresie posługiwania się systemami i urządzeniami nawigacyjnymi. Takich właśnie umiejętności nabywa student decydujący się na wybór kierunku Nawigacja. Jakie należy mieć predyspozycje? Jakie przedmioty zdawać na maturze? Co obejmuje program studiów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdzie w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Nawigacja obejmuje takie przedmioty jak matematyka, fizyka, informatyka, psychologia i socjologia; do przedmiotów kierunkowych należą:
- eksploatacja techniczna środków transportu,
- nawigacja, systemy satelitarne w nawigacji i bezpieczeństwo nawigacji,
- infrastruktura nawigacyjna,
- systemy informacji przestrzennej, transportowe i teleinformatyczne,
- konstrukcja maszyn i grafika inżynierska,
- elektronika i elektrotechnika.

Po studiach:

Absolwenci kierunku Nawigacja będą mogli zdobyć zatrudnienie w firmach związanych z żeglugą śródlądową, w firmach hydrograficznych, w administracji państwowej, zespołach badawczych i wdrożeniowych, będą również mogli otworzyć własną działalność gospodarczą jako armatorzy. Dla wielu kandydatów na ten kierunek, jednym z powodów zainteresowania tą dziedziną jest, oprócz zdobycia gruntownego wykształcenia, możliwość podróżowania, jaką ten kierunek daje.

Grupy kierunkow : Logistyka i transport | Techniczne