Neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka oraz zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. Studia na kierunku Neurobiologia łączą wiedzę z zakresu biologii, biochemii i farmakologii z anatomią oraz fizjologią, a także psychologią i elementami nauk medycznych. Badania neurobiologiczne, mają znaczenie zarówno poznawcze jak i praktyczne. Choroby o podłożu neurologicznym i psychicznym stanowią coraz większy problem medyczny oraz społeczny.

W trakcie studiów:

Studia obejmują takie przedmioty, jak: biologia komórki, biochemia, biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, ewolucjonizm, genetyka, statystyka, anatomia człowieka, anatomia układu nerwowego, genetyka molekularna, neurobiologia emocji, neuroendokrynologia, neurofarmakologia, neurofizjologia komórkowa, neurofizjologia systemów, neuroimmunologia, neuropsychologia pamięci i uczenia się, neuropsychologia poznawcza, ogólna fizjologia zwierząt, podstawy zoologii, psychologia ewolucyjna, rozwój układu nerwowego, techniki mikroskopowe w neurobiologii, techniki neuroanatomiczne, wprowadzenie do neurobiologii, wprowadzenie do psychofizjologii, wprowadzenie do psychologii

Po studiach:

Absolwenci kierunku Neurobiologia mogą znaleźć zatrudnienie w :
-placówkach i instytutach naukowo-badawczych,
-placówkach medycznych,
-szkolnictwie, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, jako nauczyciele biologii, chemii
-po ukończeniu kursu pedagogicznego,

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe | Przyrodnicze