Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Korzystamy z niego od początku istnienia ludzkości, a jeszcze nie poznaliśmy wszystkich jego możliwości i zasad działania. Neuroinformatyka jest to nauka zajmująca się badaniami mózgu z wykorzystaniem metod fizyki. Studia na tym kierunku mogą być bardzo wymagające, ale i fascynujące. Neuroinformatyka ma zastosowanie w badaniach naukowych i praktyce klinicznej. Jest to dziedzina interdyscyplinarna - badania mózgu to pogranicze informatyki, biologii, kognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki.


Czym zajmuje się neuroinformatyka?

Neuroinformatycy zajmują się m.in. konstruowaniem narzędzi informatycznych (np. baz danych) niezbędnych do zbierania, przechowywania i udostępniania danych, pochodzących z ludzkiego mózgu. Są do dane wysoce szczegółowe i skomplikowane. W swojej pracy opracowują i wykorzystują techniki neurofeedbacku, czyli pozyskiwania informacji zwrotnej o aktywności mózgu, przedstawianej w wizualnej formie. Dzięki temu powstają interfejsy mózg-komputer. Takie sytemy odmieniają życie osób w ciężkich stanach medycznych (m.in. w stanie zamknięcia). Dzięki nim mogą one kontaktować się ze światem zewnętrznym, a nawet za pomocą swoich fal mózgowych, bez użycia mięśni czy mowy sterować urządzeniami umożliwiającymi im funkcjonowanie.

Studiowanie Neuroinformatyki

Studenci zgłębią w różnym stopniu wiedzę z każdej z wcześniej wymienionych nauk, składających się na badania mózgu. Zdobytą wiedzę będą wykorzystywać na zajęciach w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Zapoznają się z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer. Zetkną się z pracą ze specjalistycznym sprzętem i technikami:
  • EEG (elektroencefalograf), czyli sprzęt do pomiaru "elektrycznych śladów myśli",
  • MEG (magnetoencefalograf)
  • EcoG (elektrokortykogram) i inne.

Studenci neuroinformatyki zdobywają także umiejętności programistyczne i analityczne, a także z zakresu statystyki. Potrafią budować systemy (np. bazy danych) na potrzeby badań mózgu, stosowane w klinikach i laboratoriach.

Grupy kierunkow : Informatyczne