Jacy kandydaci powinni wybrać ten kierunek studiów? Obronność jako kierunek studiów jest polecany osobom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego oraz miedzynarodowego. Studentom przyda się zaawansowana wiedza z zakresu sposobów działania państwa w przypadku zagrożenia, historii, a także dobra znajomość jednego, a nawet kilku języków obcych. Gdzie pracują absolwenci tego kierunku i jakie są perspektywy zatrudnienia? Zanim wybierzesz ten kierunek, koniecznie zapoznaj się z artykułem!


W trakcie studiów:

Nauka na kierunku obejmuje zagadnienia związane z ochroną i obroną życia oraz wartości ludzkich, instytucji państwa, symboli narodowych, kultury, mienia i środowiska przed wszelakimi zagrożeniami. Ważnym elementem będzie nauka języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z nauką w tym języku terminologii z zakresu obronności.

Po studiach:
Absolwent będzie wykorzystywał nowoczesne programy i metody do eliminowania wyzwań i powstałych zagrożeń. W szczególności absolwent tego kierunku będzie potrafił zorganizować i przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym. Ponadto będzie potrafił umiejętnie wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z obronnością państwa. Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze obronności bezpieczeństwa państwa - posiadając gruntowną wiedzę o systemie obronnym państwa oraz umiejętności budowania zespołów pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań.


Grupy kierunkow : Bezpieczeństwo