Kandydaci na kierunek Oceanotechnika powinni wykazywać zainteresowanie tematyką z zakresu budowy i eksploatacji statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych, gdyż ten kierunek studiów dotyczy właśnie tego. Praca zawodowa po ukończeniu Oceanotechniki jest w głównej mierze związana z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych, organizowaniem i nadzorowaniem ich produkcji i prac remontowych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych. Jakie przedmioty należy zdawać na maturze, aby dostać się na te studia?

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, mechanika, elektrotechnika i elektronika, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki, ekonomia i zarządzanie, inżynieria jakości i ochrona środowiska, grafika inżynierska, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, podstawy projektowania, systemy energetyczne i pomocnicze okrętów, konstrukcje i budowa okrętów;

Po studiach:
Absolwenci kierunku Oceanotechnika mogą znaleźć pracę m.in. w:
- siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich,
- placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego,
- stoczniach produkcyjnych i remontowych,
- zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym,
- biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego,
- przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów,
- administracji morskiej i nadzorze technicznym,
- portach i terminalach.

Grupy kierunkow : Techniczne

Kierunki pokrewne : Budowa jachtów