Studia Ochrona przyrody skierowane są do osób, które chcą połączyć swój przyszły zawód z pasją przyrodniczą. Studia dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z podstaw naukowych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony przyrody. Absolwenci kształceni są do pracy w: firmach wykonujących działania ochronne oraz świadczących usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego, firmach specjalizujących się w ekspertyzach przyrodniczych oraz prowadzących monitoring przyrodniczy, wykonujących raporty i opinie na temat oddziaływania na środowisko.

W trakcie studiów realizowane są zagadnienia:

  • ochrona flory i fauny oraz abiotycznych elementów przyrody,
  • GIS (System Informacji Geograficznej) w ochronie przyrody,
  • monitoring przyrodniczy,
  • ekonomika i zarządzanie w ochronie przyrody,
  • prawo ochrony przyrody,
  • ochrona obszarów Natura 2000,
  • planowanie w ochronie przyrody,
  • ekologia i ochrona krajobrazu,
  • inwentaryzacja i ekspertyzy przyrodnicze,
  • inżynieria ekologiczna.

Po studiach:
Kandydaci przygotowani są do podjęcia pracy w takich instytucjach jak: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Parki Krajobrazowe, Parki Narodowe, urzędach administracji państwowej np. Inspektoratach Ochrony Środowiska, urzędach gmin, urzędach wojewódzkich.