NCBR: 123 miliony złotych na rozwój studiów dualnychJuż niebawem studenci kilkudziesięciu polskich uczelni zyskają możliwość łączenia zajęć teoretycznych z zatrudnieniem w biznesie. Wszystko to za sprawą I edycji konkursu na „Studia dualne”, którego budżet to ponad 123 mln zł. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Studia dualne są także doskonałym rozwiązaniem dla firm uczestniczących w projekcie, gdyż zyskają dzięki temu odpowiednio przygotowane do pracy kadry.
Politechnika Śląska w GliwicachNiemal 29 mln zł otrzymała Politechnika Śląską na realizację celów związanych z unowocześnieniem procesu kształcenia. Gliwicka uczelnia otrzymała drugie największe dofinansowanie w ramach I ścieżki konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. spośród wszystkich polskich szkół wyższych!
Wykładowcy akademiccy będą zarabiać więcejPrawie połowa nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelniach państwowych otrzyma podwyżki wynagrodzeń. 1 stycznia 2019 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest częścią Konstytucji dla Nauki. Pensje minimalne wzrosną średnio o około 800 złotych. Wzrost wynagrodzeń odczują najbardziej adiunkci, asystenci, lektorzy, instruktorzy i obecni wykładowcy.
15 milionów złotych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych– Szczególną ogniwem łączności nauki z biznesem są wyższe szkoły zawodowe. To one doskonale znają potrzeby lokalnych rynków, potrafią współpracować z przemysłem dla rozwoju innowacji. Ten model szkolnictwa był jednak przez lata traktowany po macoszemu i zaniedbywany. My chcemy to zmienić – powiedział minister nauki Jarosław Gowin.
Polska Komisja AkredytacyjnaPolska Komisja Akredytacyjna to gremium eksperckie zajmujące się ocenianiem jakości kształcenia na polskich uczelniać. PKA jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielił nam prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Darmowe studia stacjonarne na uczelniach prywatnych?Już od wielu lat przedstawiciele uczelni niepublicznych zabiegają o środki finansowe z budżetu państwa na realizację studiów prowadzonych w trybie dziennym. W ubiegłych latach przedstawiciele MNiSW podchodzili do tego pomysłu bardzo sceptycznie, ale dzisiaj pojawiło się przysłowiowe "światełko w tunelu".
Ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowychOcena przeprowadzona jest na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Jednostki naukowe oceniane są w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Kariera na uczelni: czy to się w ogóle opłaca?Około 50% pracowników naukowych zatrudnionych na polskich uczelniach otrzymywało mniej niż 3760 brutto miesięcznie. Zarobki adiunktów na uczelniach państwowych były wyższe przeciętnie o 600 zł w porównaniu do uczelni prywatnych – jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak.
Nowe zasady oceny jednostek naukowychUaktualniona lista czasopism dla nauk społecznych i humanistycznych oraz uwzględnienie różnic między konkretnymi dziedzinami naukowymi – to część zmian, jakie wprowadza nowe rozporządzenie dotyczące oceny parametrycznej jednostek naukowych, które zostanie zastosowane w 2017 roku.
5 milionów złotych na humanistykę„Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” to nazwa nowego programu uruchomionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego uczestnicy będą mogli ubiegać się o fundusze na badania związane z najnowszymi dokonaniami polskiej humanistyki.
Pieniądze dla uczelni na staże i praktyki studenckiePaństwowe oraz prywatne uczelnie będą mogły otrzymać środki na organizację profesjonalnych staży dla swoich studentów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło bowiem konkurs "Studiujesz? Praktykuj!", w którym do rozdania jest blisko 145 mln zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 14 września.
MNiSW rozważa zmiany w finansowaniu uczelniMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozważa wprowadzenie kolejnych zmian w systemie finansowania uczelni państwowych oraz w zakresie awansów wśród pracowników akademickich – mówiła w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska podczas III Zlotu Absolwentów Programu TOP 500 Innovators.
Polskie uczelnie pustoszejąNiestety, korytarze polskich uczelni powoli wyludniają się. Spada zarówno liczba samych kandydatów na studia i studentów, jak również nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych – jak donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu naukiPriorytet finansowy dla infrastruktury badawczej o szczególnym znaczniu dla rozwoju kraju oraz nowa definicja naukowca rozpoczynającego karierę naukową – to tylko część rozwiązań, które znajdują się w nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, która właśnie weszła w życie.
Nowy system antyplagiatowy na polskich uczelniachPolskie uczelnie otrzymają już wkrótce nowe narzędzie do wyszukiwania plagiatów. Otwarty System Antyplagiatowy OSA jest obecnie testowany, ale jego twórcy już teraz przekonują, że jest on znacznie skuteczniejszy i szybszy od dotychczas stosowanych przez ośrodki akademickie systemów.
Finanse polskich uczelni: dotacje na działalność statutowąAnalizy, badania, obserwacje i eksperymenty – to wszystko kosztuje, ale skąd uczelnie pozyskują na te działania środki finansowe? Pochodzą one z dotacji statutowej oraz rozmaitych grantów. Kto jednak nimi dysponuje i jaka ich część trafia do uczelnianej administracji? Artykuł "Skąd się biorą pieniędze uczelni - finansowanie badań z dotacji statutowej", który ukazał się w najnowszym numerze Pisma Uniwersytetu Warszawskiego, pomoże nam w zrozumieniu tego zagadnienia.
Konkurs kompetencji czy konkurs piękności, czyli jak wybiera się rektorówKonkurs na stanowisko rektorskie jest pewną nowością w polskim systemie szkolnictwa wyższego, która wprowadzona została w 2011 roku. Kandydat nie jest już bowiem zobowiązany, w przeciwieństwie do tradycyjnych wyborów, do uzyskania aprobaty ze strony studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich. Kto wygrywa i na co zwraca się największą uwagę? Zdzwicie się...
Biznes - uczelnie: dlaczego współpraca się nie układa?Oferty praktyk lub staży dla studentów to najczęściej spotykana forma współpracy środowiska biznesowego z polskimi uczelniami – niewykorzystany pozostaje jednak potencjał badawczy i dydaktyczny. Dlaczego tak się dzieje i co należy zmienić, żeby współpraca była znacznie efektywniejsza i korzystniejsza dla obydwu stron?
poszukiwaniuCięcia budżetów, spadająca liczba maturzystów, rosnący szum informacyjny, mnogość dostępnych narzędzi - to tylko niektóre z wyzwań, którym muszą sprostać uczelniane działy promocji. Kto wygra wyścig do przyszłych studentów w 2015 roku? Hasło klucz moim zdaniem zawiera się w słowie “optymalizacja”. W tym odpowiednie zdefiniowanie aktywności pod  względem grupy docelowej.
Tajemnice wzoru, czyli skąd uczelnie biorą pieniądze?Zapewne nie raz i nie dwa zastanawialiście się nad kwestią finansowania uczelni publicznych z budżetu, prawda? Jakich mechanizmów i algorytmów używa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby sfinansować działalność edukacyjną i badawczą poszczególnych uczelni? Za moment wszystkiego się dowiecie...