pieniadze 100Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 3 i HARMONIA 3. Doświadczeni badacze, a także naukowcy prowadzący badania w ramach współpracy międzynarodowej dostaną 134 miliony złotych na realizację 105 projektów.

MAESTRO to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów Narodowego Centrum Nauki. Doświadczeni naukowcy mogą w nim zdobyć aż do 3 milionów złotych na realizację jednego projektu. W konkursie HARMONIA można natomiast starać się o pieniądze na realizację badań w ramach współpracy międzynarodowej. W rozstrzygniętych właśnie dwóch konkursach do NCN wpłynęło 490 wniosków o finansowanie. Pieniądze otrzyma co piąty badacz.

 

– Polscy naukowcy działają aktywnie na arenie międzynarodowej. W ciągu dwóch lat przyznaliśmy finansowanie 181 projektom międzynarodowym na łączna kwotę niemal 118 milionów złotych - podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.