ujlogoUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum jest pierwszą uczelnią państwową, która podpisała umowę z prywatnym przedsiębiorstwem w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego. "To przełomowe wydarzenie dla szkolnictwa" - stwierdziła minister nauki Barbara Kudrycka.

Na podstawie umowy podpisanej w poniedziałek w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego firma Neoświat PPP Pojects na własny koszt przebuduje i wyposaży trzy domy studenckie, a także będzie utrzymywała te obiekty oraz infrastrukturę sportowo-rekreacyjną przez 25 lat trwania umowy. Opłata na rzecz partnera prywatnego ze strony uczelni wyniesie 785 tys. zł brutto miesięcznie.

"To przełomowe wydarzenie dla szkolnictwa wyższego. W tej chwili uczelnie mają ultranowoczesne laboratoria, świetne budynki dydaktyczne, ale akademiki i infrastruktura sportowa nie jest na najwyższym poziomie. Często dlatego, że były one budowane wiele lat temu, a uczelnie nie mają zbyt wiele środków na remonty, na modernizację tych obiektów" - powiedziała PAP Kudrycka.

Akademiki przy ul. Badurskiego w Krakowie to obiekty zniszczone, z trzydziestoletnią tradycją. "Teren wymaga całkowitej rewitalizacji. Uczelnia, ani Ministerstwo Nauki nie mają środków, by tego typu inwestycję poprowadzić. Dzięki zawartej umowie będziemy mieć porządny zespół akademików na około tysiąc osób" - powiedział PAP prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Piotr Laidler.

UJ będzie samodzielnie prowadził politykę zakwaterowania, z pełną kontrolą wysokości opłat od studentów. Jednorazowo będzie remontowany jeden akademik, by w dwóch sąsiednich budynkach mogli być zakwaterowani studenci. Jak wyjaśnił Laidler, pierwszy dom studencki zostanie oddany do użytku w 2015 roku, a wszystkie trzy w 2016 roku. Podczas wakacji akademiki będą wykorzystywane komercyjnie.

"Jestem przekonana, że wiele innych uczelni pójdzie tym śladem, a polscy studenci będą mieli coraz lepsze warunki mieszkaniowe w akademikach i będą mogli liczyć na lepszą infrastrukturę sportową" - powiedziała PAP Kudrycka.

Wyjaśniła także, że do tej pory realizowane w Polsce projekty PPP, prowadzono na szczeblu samorządowym. "W Europie taka forma współpracy nie jest nowością. W Wielkiej Brytanii, we Francji jest tradycją, że obiekty takie jak akademiki są przygotowywane właśnie w ten sposób" - podkreśliła minister nauki. Dodała też, że obecnie w przygotowywanie umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zaangażowany jest m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Źródło: NaukawPolsce.pap.pl