Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu naukiPriorytet finansowy dla infrastruktury badawczej o szczególnym znaczniu dla rozwoju kraju oraz nowa definicja naukowca rozpoczynającego karierę naukową – to tylko część rozwiązań, które znajdują się w nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, która właśnie weszła w życie.

Głównym celem wprowadzanych zmian w ustawie o zasadach finansowania nauki jest ułatwienie wspierania strategicznej infrastuktury badawczej i wzmocnienie aktywności Polaków w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W nowelizacji znalazła się też długo wyczekiwana przez środowisko młodych badaczy definicja "osoby rozpoczynającej karierę naukową", w której mieszczą się teraz osoby prowadzące działalność naukową bez względu na wiek (w odróżnieniu od „młodego naukowca", który nie ukończył 35 lat).

Zmiany dotknęły również system POLON, który został poszerzony o dane o systemie nauki. Uwzględniono w nim m.in. informacje na temat osiągnięć naukowych jednostek, innowacjach czy wdrożeniach. Dostęp do większości z nich jest otwarty i powszechny.

Ponadto nowelizacja umożliwia finansowanie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej zagranicą. Dzięki tej zmianie polscy naukowcy będą mogli włączyć się w duże, międzynarodowe projekty badawcze przy wykorzystaniu tej infrastruktury.

W ustawie zapisano również podstawowe kryteria, uwzględniane przy przyznawaniu środków na naukę (szczegółowe zostaną zawarte w rozporządzeniu).

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego