MNiSW rozważa zmiany w finansowaniu uczelniMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozważa wprowadzenie kolejnych zmian w systemie finansowania uczelni państwowych oraz w zakresie awansów wśród pracowników akademickich – mówiła w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska podczas III Zlotu Absolwentów Programu TOP 500 Innovators.

"Po okresie inwestowania w infrastrukturę musimy myśleć, co dalej. Konieczne będzie inwestowanie w kapitał ludzki" - powiedziała minister. Przyznała, że jej resort przeprowadził już zmiany dotyczące systemu oceniania i finansowania jednostek naukowych, a teraz chciałby podobnych zmian dotyczących uczelni. "Chcielibyśmy, (...) aby uczelnie nie dostawały tradycyjnej statutowej dotacji, tylko były raz na cztery lata oceniane przez zespół zewnętrznych ekspertów, również międzynarodowych" - powiedziała minister i skomentowała, że pozwoliłoby to szkołom wyższym na lepszą stabilizację finansową. Aktualnie uczelnie otrzymują bowiem dotację co roku, ale w środowisku akademickim od dłuższego czasu krążą opinie, że warto byłoby to zmienić i przyznawać szkołom wyższym środki finansowe na dłuższy okres.

"Drugą najważniejszą rzeczą, o której mówimy w ministerstwie, jest system karier i awansów" - mówiła minister i jednocześnie dodała, że interdyscyplinarny charakter współczesnej nauki nie jest w pełni uwzględniany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Młodzi naukowcy, którzy swoją karierę zawodową wiążą z uczelnią, powinni mieć jaśniejszy obraz tego, jakie mają możliwości awansu w przyszłości.

Minister w swoim wystąpieniu dokonała też krótkiego podsumowania zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich 8 lat w nauce i szkolnictwie wyższym - "Może i wymagają one poprawy, ale myślę, że były to kamienie milowe w reformowaniu szkolnictwa wyższego i nauki" – powiedziała. Wiele uwagi poświęciła również systemowi grantów, jakie mogą uzyskać naukowcy - "Część osób narzeka, że on wiąże ręce, nie pozwala swobodnie biec myśli naukowej. Ale system grantowy jest kluczowy dla młodych ludzi - wielu z nich może składać wnioski o granty poza sztywnym, często feudalnym systemem w swoich uczelniach. (...) To szansa dla młodych ludzi wyjścia ze swojego środowiska naukowego" – powiedziała. Kolejną zmianą w ostatnich latach, którą wymieniła jest otwieranie się uczelni na otoczenie: na współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, z biznesem. "To powolne przełamywanie chowu wsobnego" - oceniła.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat reform szkolnictwa wyższego

Źródło: PAP - Nauka w Polsce