Pieniądze dla uczelni na staże i praktyki studenckiePaństwowe oraz prywatne uczelnie będą mogły otrzymać środki na organizację profesjonalnych staży dla swoich studentów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło bowiem konkurs "Studiujesz? Praktykuj!", w którym do rozdania jest blisko 145 mln zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 14 września.

Konkurs "Studiujesz? Praktykuj!" pozwoli na zorganizowanie wysokiej jakości praktyk oraz staży studenckich realizowanych we współpracy ze środowiskiem biznesowym. O wsparcie będą mogły się ubiegać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą obecnie minimum 100 studentów w ramach studiów stacjonarnych. Kwota dofinansowania uzależniona jest od wielkości uczelni:
  • do 1,5 mln zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów,
  • do 5 mln zł dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów.

"Wyłonione w konkursie uczelnie zaoferują studentom staże i praktyki trwające nie krócej niż miesiąc w jednej jednostce oraz 3-miesięczne staże, związane bezpośrednio z kierunkami studiów, co zapewni studentom praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Weźmie w nich udział co najmniej 30 proc. studentów danego rocznika na kierunku studiów objętym wsparciem" - informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Otrzymane środki uczelnie będą mogły przeznaczyć tylko i wyłącznie na proces finansowania działań związanych z organizacją programów staży i praktyk studenckich, czyli stypendia, koszty dojazdów, zakwaterowania i utrzymania oraz kosztów dodatkowych – ubezpieczenie oraz niezbędne badania lekarskie. - "Dobrze zorganizowane i wykorzystane staże i praktyki będą świetnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych. Brak porozumienia między uczelniami a pracodawcami to dziś często duży problem. Chcemy jeszcze mocniej wspierać współpracę szkół z firmami. Dzięki temu programowi młodzi ludzie wejdą na rynek pracy z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, których poszukuje obecnie wielu pracodawców. Polskie przedsiębiorstwa za to będą mogły rozwijać się dzięki wiedzy i kompetencjom, które wnoszą po studiach młodzi pracownicy" – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nabór wniosków rozpocznie się 14 września i potrwa do 14 października 2015 r.

Dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski podkreśla, że praktyczne przygotowanie do rynku pracy stanowi ważny element w programie kształcenia. "Doceniają go zarówno pracodawcy, wykładowcy jak i studenci, także ci, którzy po studiach planują przedsiębiorcze samozatrudnienie. Wysokiej jakości staże i praktyki, szczególnie w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, pomogą naszym absolwentom w budowaniu swoich karier także w wymiarze globalnym" - mówi prof. Kurzydłowski.

Państwowe wyższe szkoły zawodowe oraz prywatne wyższe szkoły zawodowe będą mogły otrzymać środki finansowe na organizację nowoczesnych programów stażowych w ramach odrębnego projektu - „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Konkurs "Studiujesz? Praktykuj!" jest organizowany w ramach działania „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Źródło: PAP - Nauka w Polsce