5 milionów złotych na humanistykę„Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” to nazwa nowego programu uruchomionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego uczestnicy będą mogli ubiegać się o fundusze na badania związane z najnowszymi dokonaniami polskiej humanistyki.

Celem nowego programu resortu nauki jest popularyzacja dokonań najwybitniejszyh polskich intelektualistów ostatniej dekady. Dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie. – Ten nowy program to kolejna nasza inicjatywa skierowana do środowiska humanistów – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. – Od kilku lat działa w Polsce unikalny na skalę europejską Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, na który wydaliśmy już 370 mln zł. Inną inicjatywą MNiSW jest uwzględnienie specyfiki nauk humanistycznych i społecznych w nowej ocenie jednostek naukowych. Wprowadzamy też edukację filozoficzną do szkół ponadgimnazjalnych i wzmacniamy nauki podstawowe – budżet Narodowego Centrum Nauki wzrósł aż o 110 mln zł – dodaje prof. Kolarska-Bobińska.

Osoby, które wezmą udział w programie, będą mogły ubiegać się o środki na przygotowanie nowych, krytycznych wydań pism polskich filozofów, teologów oraz myślicieli społecznych.
Dofinansowane zostaną także działania ukierunkowane na popularyzację dzieł w domenie publicznej oraz cyfryzację najnowszych zbiorów.

Możliwe będzie ponadto prowadzenie badań nad konkretnymi obszarami polskiej humanistyki oraz ich związkami z myślą europejską i światową. Interdyscyplinarne zespoły będą mogły dzięki temu na nowo przyjrzeć się związkom między trzema różnymi obszarami wiedzy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy na program „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” aż 5 milionów złotych. O uczestnictwo w programie mogą ubiegać się jednostki i biblioteki naukowe oraz instytucje działające na rzecz popularyzacji i upowszechniania nauki. W ramach programu zrealizowanych zostanie 5 wniosków – przy czym maksymalne dofinansowanie jednego projektu wyniesie maksymalnie 1 mln zł.

Nabór wniosków ruszy w listopadzie 2015 roku.