Nowe zasady oceny jednostek naukowychUaktualniona lista czasopism dla nauk społecznych i humanistycznych oraz uwzględnienie różnic między konkretnymi dziedzinami naukowymi – to część zmian, jakie wprowadza nowe rozporządzenie dotyczące oceny parametrycznej jednostek naukowych, które zostanie zastosowane w 2017 roku.

Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych są jednym z elementów służących do ustalania wysokości dotacji statutowej z budżetu państwa. Ocenie tej podlega obecnie około 1000 jednostek w całej Polsce: wydziały poszczególnych uczelni wyższych, instytuty badawcze oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Ocena, które dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, polega na zaklasyfikowaniu jednostki do jednej z czterech kategorii: od A+ dla jednostek wybitnych, do C oznaczającej poziom niezadowalający.

Według nowych kryteriów, w ocenie jednostek naukowych uwzględniane będą różnice między dziedzinami nauki. Ze względu na specyfikę nauk humanistycznych i społecznych, w ocenie dorobku publikacji stworzono też dodatkową listę czasopism naukowych (lista C), która ogłaszana będzie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Określona zostanie liczba punktów za publikację artykułu w danym piśmie z listy.

Nowością w systemie jest odrębny tryb oceny jednostek naukowych niejednorodnych, czyli jednostek naukowych prowadzących działalność naukową w różnych obszarach wiedzy. Jednostki takie będą oceniane w ramach odrębnych grup wspólnej oceny (GWO), i dla każdej jednostki niejednorodnej będą wyznaczane jednostki referencyjne. Takie rozwiązanie ma wyeliminować dotychczasowe problemy związane z właściwym kwalifikowaniem jednostek niejednorodnych do grup wspólnej oceny.

Gruntownym zmianom ulegnie także kwestia oceny monografii naukowej – rozporządzenie wprowadza bowiem pojęcie kategorii "monografii wybitnej". Podstawą do uznania monografii za dzieło wybitne będzie uzyskanie prestiżowej nagrody. Wartość takiej monografii wyniesie 50 pkt, czyli dwa razy więcej, niż za „zwykłe monografie”.

Prace nad rozporządzeniem o zmianie sposobu oceny jednostek naukowych rozpoczęły się w 2013 r. W spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczyło blisko 300 osób, a dokument był wielokrotnie konsultowany z przedstawicielami środowiska i organizacji naukowych.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce