Polska Komisja AkredytacyjnaPolska Komisja Akredytacyjna to gremium eksperckie zajmujące się ocenianiem jakości kształcenia na polskich uczelniać. PKA jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielił nam prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PKA dokonuje ocen programowych i instytucjonalnych oraz przedstawia szefowi resortu nauki wyniki tych ocen, opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, opinie w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a także opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii w Polsce.