15 milionów złotych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych– Szczególną ogniwem łączności nauki z biznesem są wyższe szkoły zawodowe. To one doskonale znają potrzeby lokalnych rynków, potrafią współpracować z przemysłem dla rozwoju innowacji. Ten model szkolnictwa był jednak przez lata traktowany po macoszemu i zaniedbywany. My chcemy to zmienić – powiedział minister nauki Jarosław Gowin.

Lokalne uczelnie – globalne sukcesy

Konstytucja dla Nauki, czyli projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, otwiera całkiem nowe perspektywy rozwoju przed uczelniami regionalnymi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje bowiem intensywny rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jedną z możliwości ku temu będzie ruszający właśnie program „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”, w ramach którego na sfinansowanie działań doskonalących jakość kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym przeznaczone zostanie 15 milionów złotych.

W 2018 roku pieniądze mają trafić do 15 państwowych uczelni zawodowych. Środki wypłacane będą w dwóch transzach: 75% w 2018 r. i 25% w 2019.

Studia dualne – nowa jakość kształcenia praktycznego

– Studia dualne to najlepszy sposób na to, żeby z jednej strony dostarczyć bardzo precyzyjnie wyprofilowaną kadrę do potrzeb współczesnej gospodarki, a z drugiej strony to jest też szansa dla samych studentów na natychmiastowe znalezienie dobrej pracy i wreszcie szansa dla uczelni na zacieśnienie związku, współpracy ze światem biznesu, to rzecz bardzo cenna zwłaszcza dla uczelni technicznych. Wpisują się w założenia planowanej reformy szkolnictwa wyższego, która m.in. stawia na rozszerzenie i pogłębienie współpracy nauki z biznesem – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin podczas I Konferencji Edukacja Dualna EDUAL pod hasłem "Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0" w marcu 2017 r.

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz możliwość wzbogacania teoretycznego programu kształcenia o doświadczenie zawodowe, szkoły wyższe coraz częściej sięgają po tworzenie studiów dualnych.

PWSZ w Wałbrzychu – pionierzy współpracy nauki i biznesu

18 stycznia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu i japońska NSK Steering Systems Europe podpisały umowę o utworzeniu studiów dualnych na kierunku logistyka.

Studia będą trwać 3,5 roku (7 semestrów), z czego dwa lata poświęcone zostaną na zdobywanie doświadczenia zawodowego w środowisku globalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Student będzie dzielił czas pomiędzy teoretyczne zajęcia na uczelni, a praktyczne – w przedsiębiorstwie. Początkowo, w wymiarze 1 dzień w przedsiębiorstwie, 4 na uczelni, a na ostatnim semestrze – 3 w przedsiębiorstwie, 2 na uczelni. Pozwoli to rozwiązać klasyczny dylemat pracodawców związany z częstym brakiem doświadczenia praktycznego absolwentów studiów i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w zacieśnianiu współpracy między nauką, a biznesem.

PWSZ Wałbrzych