Studenci kierunku Papiernictwo i poligrafia zdobywają wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Dlaczego jest to przyszłościowy kierunek studiów? Przede wszystkim dlatego, że absolwenci kończący Papiernictwo i poligrafię posiadają odpowiednie umiejętności, aby od razu rozpocząć pracę. Po drugie, jest to bardzo wąska specjalizacja, co zwiększa szansę studenta na świetne zatrudnienie. Jest to kierunek typowo techniczny, a wiedza z przedmiotów ścisłych, szczególnie z chemii, jest niezbędna.

W trakcie studiów:

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych, prowadzenia badań maszyn i urządzeń, modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę w:
- instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- zakładach produkcyjnych w przemyśle papierniczym i poligraficznym,
- zakładach przemysłowych do obsługi maszyn i procesów technologicznych,
- biurach projektowych,
- laboratoriach branżowych,
- szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Grupy kierunkow : Techniczne