Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Jej polska nazwa pochodzi od greckiego paidagogos - niewolnik towarzyszący dziecku w szkole (dosłownie "prowadzący dziecko"). Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej. Studia pozwalają brać udział w wychowaniu dzieci.

W trakcie studiów


Studia są skierowane są głównie do osób, które lubią pracę z dziećmi. Żeby zacząć studia na tym kierunku trzeba być przekonanym do kontaktu z ludźmi i czerpać z niego przyjemność. Dobry pedagog musi wzbudzać zaufanie, być tolerancyjny, logicznie myślący, panujący nad sobą i twórczy. Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na Pedagogice (grupa przedmiotów ogólnych):
 • socjologia edukacji
 • filozofia
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • historia wychowania
 • dydaktyka ogólna
 • teorie środowisk wychowawczych
 • psychologia społeczna
 • problemy współczesnej kultury i edukacji
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia osobowości
 • etyka
 • metodologia badań pedagogicznych
 • antropologia kulturowa
 • edukacja ekologiczna
 • edukacja zdrowotna.
Studenci mają ogromny wybór specjalizacji. Oto kilka z nich: resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, andragogika (pedagogika dorosłych), doradztwo zawodowe i personalne, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, edukacja elementarna z językiem (angielskim, niemieckim, rosyjskim), pedagogika zdrowia, pedagogika społeczna, animacja społeczno-kulturowa, edukacja medialna, pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna, psychopedagogika kreatywności, edukacja europejska, pedagogika specjalna, logopedia.

Po studiach

Absolwenci Pedagogiki (w zależności od specja­lizacji) są zatrudniani m.in. jako:
 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm,
 • specjaliści ds. personalnych,
 • nauczyciele,
 • terapeuci,
 • kuratorzy społeczni,
 • sądowi,
 • pedagodzy w policji, wojsku, w zakładach karnych,
 • eksperci w poradniach rodzinnych.

Grupy kierunkow : Pedagogiczne

Kierunki pokrewne : Andragogika | Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi | Education | Filologia angielska z pedagogiką | Gerontologia społeczna | Hortiterapia | Nauczanie chemii | Nauczanie języka angielskiego | Nauczanie języka francuskiego | Nauczanie języka niemieckiego | Organizacja opieki nad osobą starszą | Pedagogika małego dziecka | Pedagogika medialna | Pedagogika nauczycielska | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Pedagogika społeczno-wychowawcza | Pedagogika wczesnej edukacji | Pегионоведение | Teaching english to young learners
ul. Tamka 12
91-403 Łódź
ul. Mieszka I 61c
71-011 Szczecin
ul. Stefana Batorego 64c
96-100 Skierniewice
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
al. Grunwaldzka 238a
80-266 Gdańsk
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław