ziolkowskiJanusz Ziółkowski był niewątpliwie postacią wybitną – uznanym socjologiem, działaczem społecznym i senatorem. Lista jego zasług dla całego narodu polskiego jest na tyle długa, iż szczegółowe zaprezentowanie wszystkich jego osiągnięć przekraczałoby ramy przyjęte dla tego artykułu. Nie mniej jednak postaramy się przybliżyć Wam sylwetkę człowieka, który odegrał znaczącą rolę w okresie transformacji ustrojowej.

grochmalickiJan Gabriel Grochmalicki jest w dzisiejszych czasach osobą praktycznie zapomnianą. Niewielu młodych ludzi zna jego dorobek naukowy i zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy pamięć o ludziach, którzy walnie przyczynili się do rozwoju UAM, powinna być kultywowana? Uważamy, iż jest to działanie konieczne, gdyż znajomość historii swojego uniwersytetu, regionu i państwa jest naszym obowiązkiem.

heliodorswiecickiOd czasu utworzeniu Uniwersytetu w Poznaniu upłynęło już przeszło dziewięćdziesiąt lat. Pamięć o wybitnych postaciach tamtego okresu zaczęła spowijać mgła zapomnienia. Uważamy jednak, iż naszym obowiązkiem jest kultywowanie pamięci osób, które ze względu na swoje liczne dokonania naukowe i społeczne, zasługują na nasz głęboki szacunek. Jedną z takich postaci jest Heliodor Święcicki - założyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego.

dr konrad grabinskiDr Konrad Grabiński z UEK jedynym Polakiem wśród pięciu stypendystów globalnego programu dla naukowców zajmujących się rachunkowością! Celem programu jest podniesienie standardów wśród przyszłych księgowych, a w dłuższej perspektywie poprawa jakości prowadzenia rachunkowości, audytu i sprawozdawczości finansowej.

phoca thumb s ur logoProf. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski, dyrektor Instytutu Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie będzie pełnił funkcję Prezydenta CIGR (Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej i Biosystemowej) w latach 2013-2018. Po raz pierwszy w historii 80 letniej tradycji CIGR godność ta przypadła Polakowi. Do zadań Profesora będzie należała koordynacja działań organizacji zgodnie z przyjętą misją (www.cigr.org).


rece1W czwartek odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), podczas której rektorzy dyskutowali o projekcie rozporządzenia w sprawie dotacji, która będzie głównym sposobem finansowania działalności publicznych szkół wyższych. Dzięki niej na uczelniach prowadzone są bezpłatne studia, odbywa się kształcenie wykładowców, a nawet przeprowadzona są remonty. Obecnie wysokość dotacji otrzymywana przez poszczególne uczelnie zależy głównie od tego, ilu kształci się na nich studentów w trybie stacjonarnym. Ma to ulec zmianie - wysokość dotacji ma zależeć od liczby profesorów, zdobytych grantów i prowadzonych badań.


Profesor Marcin Pałys, chemik oraz obecny prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012–2016. Podczas głosowania uczonego poparło 209 elektorów. Profesor Pałys formalnie obejmie obowiązki rektora 1 września.
prof.M.SliwaW dniu 19 kwietnia 2012 roku prof. dr hab. Michał Śliwa został wybrany Rektorem – Elektem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1 września 2012 – 31 sierpnia 2016 r.

prof. w.sadyRektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016, większością głosów Uczelnianego Kolegium Elektorów, wybrany został prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

phoca thumb s ujlogoPrzewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, dnia 12 kwietnia, na zebraniu Kolegium Elektorów, ogłosił kandydatury. 





logo UPWRJedynym zgłoszonym kandydatem na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w kadencji 2012–2016 jest obecnie urzędujący rektor prof. Roman KOŁACZ. W piątek 17 lutego ogłosiła to Uczelniana Komisja Wyborcza.

pwr logoNaukowiec z Politechniki Wrocławskiej, prof. Arkadiusz Wójs, otrzymał prestiżową nagrodę minister nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych uczonych. O nagrody walczyło 61 naukowców z całej Polski, wyróżniono jedynie trzech. Wrocławianin zwyciężył w najliczniej reprezentowanej dziedzinie – fizyce, w kategorii badan podstawowych.

phoca_thumb_s_chalasinska_macukow_kO wyzwaniach na kolejną kadencję rektorską, zmianach na Uniwersytecie Warszawskim i o tym dlaczego EURO 2012 jest ważne opowiada prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wywiad specjalnie dla portalu Studia.net przeprowadził Marcin Pera
 

slomka_t2Akademia Górniczo-Hutnicza obchodzi w tym roku 90 lat swego istnienia. O historii uczelni, tegorocznych obchodach, a także współczesnych osiągnięciach rozmawiamy z prof. Tadeuszem Słomką, prorektorem ds. ogólnych.

- PAT nigdy nie uważał się ani za uczelnie gorszą, ani też lepszą. U nas funkcjonują cztery wydziały (teologii, teologii w Tarnowie, historii i filozofii), na których poszczególne kierunki cieszą się różnym zainteresowaniem. A wybór należy do studenta, który woli studiować u nas, albo też wybiera KUL, lub wydział teologiczny. Często największe znaczenie ma tutaj miejsce zamieszkania - mówi ks. prof. Jan Maciej Dyduch w wywiadzie udzielonym naszemu portalowi.

 
O zaletach studiowania na Akademii Rolniczej w Krakowie specjalnie dla czytelników wortalu www.EdukacjawPolsce.pl opowiada Rektor Uczelni prof. Janusz Żmija.

Ci, dla których ten zawód jest pasją, pewnie będą mieli trudności w zdobyciu popularności, a liczy się jeszcze oddanie, poświęcenie zawodowi. Ale to my, jako nauczyciele, musimy studentom uświadomić trudne drogi aktorstwa i pomagać im w wyborach życiowych , stać na straży ich edukacji - mówi Jerzy Stuhr, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

phoca_thumb_s_chalasinska_macukow_kMożna powiedzieć, że urodziłam się na uniwersytecie. Mój ojciec był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, przez co wychowałam się w środowisku akademickim. Dlatego też nie wyobrażałam sobie innej drogi życiowej i zawodowej – było dla mnie naturalne, że po studiach zostanę naukowcem - mów prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.