dr konrad grabinskiDr Konrad Grabiński z UEK jedynym Polakiem wśród pięciu stypendystów globalnego programu dla naukowców zajmujących się rachunkowością! Celem programu jest podniesienie standardów wśród przyszłych księgowych, a w dłuższej perspektywie poprawa jakości prowadzenia rachunkowości, audytu i sprawozdawczości finansowej.


Rusza trzyletni program stypendialny „Deloitte IAAER Scholarship Program” przeznaczony dla naukowców oraz specjalistów z dziedziny księgowości. Wśród pierwszych pięciu laureatów znalazł się dr Konrad Grabiński z Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program organizowany jest przez firmę doradczą Deloitte oraz International Association for Accounting Education and Research.

Celem stypendium jest poszerzenie możliwości kształcenia specjalistów w dziedzinie księgowości. „Ma ono przynieść korzyści tym, którzy w przyszłości będą sporządzać i badać sprawozdania finansowe, opracowywać budżety lub pełnić funkcję kontrolera finansowego. W perspektywie długoterminowej nowy projekt ma przyczynić się do poprawy jakości prowadzenia rachunkowości, rewizji oraz sprawozdawczości finansowej na wszystkich rynkach świata” – mówi Charles P. Heeter, szef ds. polityki społecznej, Deloitte USA. Uczestnicy programu będą zapoznawać się z najbardziej nowoczesnymi trendami w rachunkowości. Ale nie tylko. „Stypendyści uzyskują dostęp do najlepszych praktyk stosowanych w firmach z całego świata. Będą mieli również możliwość współpracy z wybitnymi  mentorami, co pozwoli wzbogacić ich doświadczenia” – dodaje prof. Donna L. Street, Dyrektor ds. Działalności Badawczej i Edukacyjnej IAAER.

Jednym z podstawowych elementów programu stypendialnego jest zaangażowanie w projekt mentorów, czyli znanych i cenionych specjalistów – praktyków w dziedzinie rachunkowości. Do grupy mentorów należą Katherine Schipper (Duke University), były członek amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), Mary Barth (Standford University) były członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), Chika Saka (Kwansei Gakuin University), Sidney Gray (University of Sydney) oraz Ann Tarca (University of Western Australia).

„Mam nadzieję, że rozwój międzynarodowej współpracy dzięki programowi Deloitte i IAAER pomoże zlikwidować luki pomiędzy badaniami akademickimi a praktyką zawodową oraz pozwoli na nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy polskim i międzynarodowym środowiskiem rachunkowości, co z kolei może mieć istotny wpływ na tworzenie regulacji sprawozdawczości finansowej” – powiedział dr Konrad Grabiński, polski stypendysta programu.
 
Nowy projekt jest uzupełnieniem i kontynuacją programu inwestycji prospołecznych firmy Deloitte, który działa pod nazwą „Deloitte 21” i udziela wsparcia szkołom, instytucjom i programom edukacyjnym na całym świecie. Od startu „Deloitte 21” w 2009 r. oddziały firmy na całym świecie zainwestowały w niego ponad 130 mln USD w formie usług, wolontariatu, środków pieniężnych lub udziału w zajęciach edukacyjnych.

Następna tura programu przewidziana jest na rok 2016. Wnioski będą rozpatrywane w 2015 r.