Kierunek politologia jest przeznaczony dla osób pasjonujących się historią i wiedzą o społeczeństwie, posiadających umiejętność sprawnego wypowiadania się, często przeglądających prasę codzienną i czytających dużo książek. Po ukończeniu drugiego lub trzeciego roku można sprecyzować swój kierunek. Zależnie od uczelni może to być m. in. specjalizacja dziennikarska czy samorządowa. Politologia to kierunek dla osób, które nie obawiają się przyswajania dużej ilości wiedzy teoretycznej, szczególnie w pierwszych semestrach. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów


Studia na kierunku Politologia pomagają poszerzyć wiedzę z zakresu polityki, ekonomii, czy kultury. Uczą jak zrozumieć naturę procesów globalizacji oraz pomagają zrozumieć i wyjaśnić decyzje polityków. Studia mają interdyscyplinarny charakter, gdyż łączą informację z wielu dziedzin życia społecznego, które potraktowane łącznie pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska określane mianem polityki. Na pierwszym roku studiów student jest zapoznawany z przedmiotami takimi jak ekonomia, prawoznawstwo czy socjologia, w kolejnych latach przedmioty te się bardziej precyzują. W czasie nauki studenci odbywają praktyki w urzędach, działach administracyjnych, organizacjach politycznych itd.

Po studiach

Kończąc politologię student zdobywa ogólne wykształcenie. Dlatego odnajdzie się na wielu płaszczyznach. Często absolwenci dokształcają się, aby uściślić swoje wykształcenie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom kierunku Politologia poszukiwać pracy m.in. w:
  • organach partii politycznych,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • mediach,
  • organizacjach gospodarczych i społecznych,
  • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
  • szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.


Kierunki pokrewne : BA in European Studies: Politics and Society in a Global Context | Double MA Degree in Emerging Global Europe | Język biznesu | Nauki o polityce | Political Science | Samorząd terytorialny i polityka regionalna | The European Politics and Society | Zarządzanie państwem | Zarządzanie w politykach publicznych