Studia na kierunku Polityka społeczna pozwalają zdobyć umiejętność do samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz przygotowują do pracy naukowo-dydaktycznej. Kandydaci na ten kierunek powinni być otwarci i odpowiedzialni. Program studiów obejmuje pozyskiwanie wiedzy o: instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach instytucji sfery społecznej, przyczynach, jak i przejawach problemów i kwestii społecznych oraz sposobach rozwiązywania. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Polityce społecznej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student przygotowuje się także do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Po studiach:
Studia na tym kierunku służą przygotowaniu do pracy w zakresie praktycznego zastosowania polityki społecznej w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Absolwenci mogą więc szukać zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym, jak i społecznym i rynkowym, m.in.:
- w ośrodkach pomocy społecznej,
- w fundacjach i stowarzyszeniach,
- w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
- w urzędach pracy,
- w instytucjach kulturalnych i oświatowych,
- w organizacjach wsparcia i pomocy socjalnej na szczeblu regionalnym i lokalnym.