Praca na PWr: konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Mechaniczno-EnergetycznymWydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej ogłosił konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego z zakresu dyscypliny naukowej: budowa i eksploatacja maszyn lub energetyka. Osoba zatrudniona w wyniku przeprowadzonego konkursu będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć w języku polskim w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz projektów na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn.
Praca na WSB: Menedżer ds. MarketinguTEB Akademia sp. z o.o. to założyciel największej w Polsce grupy uczelni niepublicznych – Wyższych Szkół Bankowych. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to uczelnia z 21 letnim doświadczeniem w kształceniu na kierunkach biznesowych. Misją uczelni jest bycie partnerem w rozwoju kariery zawodowej studentów i absolwentów. Aktualnie Dział Marketingu TEB Akademia poszukuje kandydata na stanowisko Menedżer ds. Marketingu.
Praca na UWr: Specjalista ds. finansowych w Dziale Księgowości GłównejUniwersytet Wrocławski poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. finansowych w Dziale Księgowości Głównej. Kandydaci powinni posiadać przynajmniej trzyletnie doświadczenie branżowe. Termin zgłoszeń upływa 23 stycznia 2018r.
up poznan logoWydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy zarówno dydaktyczno-wychowawczej, jak i naukowo-badawczej.
Praca na UEP: kierownik działu marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu poszukuje kandydatów posiadających minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszaru marketingu lub public relations na stanowisko "Kierownika działu marketetingu". Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie zapewnienie sprawnej organizacji pracy Działu, w tym zarządzanie pracownikami podległych jednostek: Biura ds. kandydatów, Biura karier i relacji z absolwentami, Biura promocji, Biura współpracy z biznesem oraz Biura prasowego. Termin składania ofert upływa 9 lutego 2018 roku.
Praca na SGGW: adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGWWydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął rekrutację na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego. Od kandydata oczekuje się m.in. predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych przynajmniej dwuletnim doświadczeniem. Termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 roku.
Praca na UAM: konkurs na stanowisko adiunkta Wydziału Chemii UAMWydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął konkurs na stanowiska adiunkta. O pracę na poznańskiej uczelni mogą starać się osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Termin składania ofert mija 29 stycznia 2018. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule.