Praca na UEP: kierownik działu marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu poszukuje kandydatów posiadających minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszaru marketingu lub public relations na stanowisko "Kierownika działu marketetingu". Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie zapewnienie sprawnej organizacji pracy Działu, w tym zarządzanie pracownikami podległych jednostek: Biura ds. kandydatów, Biura karier i relacji z absolwentami, Biura promocji, Biura współpracy z biznesem oraz Biura prasowego. Termin składania ofert upływa 9 lutego 2018 roku.

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy Działu, w tym zarządzanie pracownikami podległych jednostek: Biuro ds. kandydatów, Biuro karier i relacji z absolwentami, Biuro promocji, Biuro współpracy z biznesem, Biuro prasowe;
 • kształtowanie i realizowanie strategii marketingowej i public relations UEP;
 • planowanie i koordynowanie działań marketingowych ukierunkowanych na pozyskiwanie kandydatów na studia, w tym promocja oferty dydaktycznej i dokonań edukacyjnych i naukowych Uczelni;
 • kształtowanie wizerunku Uczelni, w tym poprzez promowanie osiągnięć absolwentów;
 • budowanie relacji z rynkiem pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
 • kształtowanie relacji z mediami i redagowanie materiałów prasowych;
 • zapewnianie obsługi medialnej konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;
 • opieka nad merytoryczną i graficzną zawartością wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi komunikacji marketingowej i PR;
 • współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami oraz nadzór nad realizacją zawartych umów;
 • organizacja uroczystości uczelnianych i międzyuczelnianych, w tym wykładów i dyskusji z udziałem gości z kraju i z zagranicy;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o kalendarium imprez i wydarzeń o charakterze kulturalno – oświatowym organizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni;
 • rozwijanie współpracy Uczelni ze środowiskiem biznesowym oraz instytucjami publicznymi.

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat:
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze marketingu / public relations,
 • w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym zarządzając zespołami wieloosobowymi;
 • znajomość pakietu biurowego Office oraz programów specjalistycznych;
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • dokładność i dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność zarządzania projektami;
 • znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i finansów publicznych – będzie dodatkowym atutem.

Co oferuje Uczelnia?
 • stabilne warunki zatrudnienia w renomowanej Uczelni;
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole;
 • przyjazne środowisko pracy;
 • dogodną lokalizację (centrum Poznania).

Kandydaci zobligowani są do złożenia CV i listu motywacyjnego z podaniem oczekiwań finansowych; kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.).

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Rekrutacja – Kierownik Działu Marketingu” na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dział Spraw Pracowniczych, pok. 112 lub 109, bud. B
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

albo przesyłać na adres e-mail: [email protected]