Praca na UWr: Specjalista ds. finansowych w Dziale Księgowości GłównejUniwersytet Wrocławski poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. finansowych w Dziale Księgowości Głównej. Kandydaci powinni posiadać przynajmniej trzyletnie doświadczenie branżowe. Termin zgłoszeń upływa 23 stycznia 2018r.

Główne obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
 • dekretowanie i zatwierdzanie dokumentów księgowych
 • analiza zapisów księgowych i uzgadnianie prawidłowości sald kont rozrachunkowych
 • weryfikacja dokumentów księgowych w zakresie prawidłowości zastosowanych zasad rachunkowych i przepisów podatkowych
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań
 • sprawozdawczość w zakresie wykonywanych obowiązków

Wymagania:
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach księgowych
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (Ekonomia, Rachunkowość, Finanse)
 • znajomość zasad rachunkowości
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań

Dodatkowe wymagania:
 • znajomość obsługi systemu TETA UNIT4
 • znajomość przepisów prawa podatkowego
 • znajomość języka angielskiego

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 23 stycznia 2018r. na adres: [email protected]

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „specjalista ds. finansowych w Dziale Księgowości Głównej”.