Prawo kanoniczne to zbiór zasad obowiązujący w Kościele katolickim, które dotyczy zarówno wiernych, jak i duchownych. Nazwa pochodzi od podstawowej jednostki redakcyjnej kościelnych aktów prawnych - kanonu. Pierwotnie to właśnie zbiory kanonów tworzyły prawo kanoniczne. Kierunek Prawo kanoniczne pozwala zdobyć umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Prawnik kanoniczny jako jedyny może reprezentować wiernego, który dochodzi swoich praw przed Kościołem czy prowadzić sprawy o uznanie nieważności małżeństwa.

W trakcie studiów:

logika i metodologia dla prawników, etyka, filozofia prawa, prawo rzymskie, historia powszechnego prawa kanonicznego, teologia, historia kościelnego prawa polskiego, teoria prawa kanonicznego, normy ogólne prawa kanonicznego, ustrój Kościoła, prawo zakonne, prawo o posłudze nauczania, prawo o sakramentach, prawo małżeńskie i rodzinne, prawo majątkowe, prawo karne, prawo procesowe;

Po studiach:
Absolwenci Prawa kanonicznego mogą pracować jako:
- prawnicy w kancelariach adwokackich biegli w zakresie prawa kanonicznego,
- promotorzy sprawiedliwości w procesach kościelnych,
- prawnicy instytucji kościelnych.

Grupy kierunkow : Prawo i administracja