Oferowane przez uczelnie studia licencjackie (trzyletnie) w zakresie sztuki i produkcji filmowej oraz telewizyjnej przeznaczone są dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się filmem i działalnością w telewizji. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łącząc treści z zakresu praktycznych rozwiązań montażowych czy postprodukcyjnych oraz teoretyczne dotyczące historii filmu, jak i rozwoju telewizji. Jeśli więc chciałbyś w przyszłości procować czy montażu lub w ogóle w zespole telewizyjnym, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

Przykładowe przemioty realizowane podczas studiów:

- historia sztuk audiowizualnych,

- organizacja i ekonomika produkcji filmowej,

- organizacja i ekonomika produkcji telewizyjnej,

- technika i technologia produkcji filmowej,

- technika i technologia produkcji telewizyjnej,

- podstawy prawne działalności gospodarczej,

- ekonomika pracy w filmie i telewizji,

- podstawy zastosowania komputerów,

- technologia produkcji krótkich form filmowo-telewizyjnych,

- współczesne metody rejestracji utworów audiowizualnych,

- teoria i praktyka reklamy,

- dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych,

- podstawy przedsiębiorczości.

 

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- jako kierownik produkcji,
- jako producent utworów audiowizualnych,
- w biurach organizacji imprez.

Grupy kierunkow : Artystyczne