Studenci zajmujący się projektowaniem grafiki użytkowej muszą posiadać świadomość plastyczną, graficzną i projektową. Podczas studiów student nabędzie umiejętności z zakresu budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe, zasad kompozycji obrazu, druku cyfrowego, projektowania serwisów internetowych oraz projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej, budowy koloru, faktury, kreatywnego realizowania prac artystycznych, samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy, rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami.


W trakcie studiów:
Przedmioty realizowane podczas studiów to m.in.: działania multimedialne, animacja i interakcja, projektowanie publikacji cyfrowych, edycja dźwięku, projektowanie plakatu, ilustracja, historia sztuki, historia projektowania graficznego, filozofia z estetyką, malarstwo, rysunek, typografia, grafika warsztatowa, fotografia, grafika interaktywna, podstawy informacji wizualnej.

Po studiach:
Po ukończeniu kierunku Projektowanie graficzne można podjąć pracę przy tworzeniu realistycznych wizualizacji projektów reklam zewnętrznych, przy projektowaniu layoutów stron internetowych, ulotek, wizytówek, plakatów, szyldów i tablic reklamowych, grafiki na pojazdy, katalogów; agencjach reklamowych i marketingowych, agencjach graficznych, agencjach fotograficznych, zakładach poligraficznych, wydawnictwach, instytucjach kultury.


Grupy kierunkow : Artystyczne

Kierunki pokrewne : Digital design | Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej