W dobie XXI wieku Internet stał się podstawowym narzędziem realizacji celów biznesowych. Prowadzenie działań marketingowych, reklamowych i handlowych za jego pośrednictwem, to już aktualnie standard w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Kierunek Przedsiębiorczość w Internecie adresowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć rozległą wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii oraz wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych na gruncie biznesowym. Nowoczesny program studiów został przygotowany w oparciu o długotrwałe konsultacje ze środowiskiem biznesowym.

W trakcie studiów:

Studenci zdobywają użyteczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania dostępnych narzędzi informatycznych. 
W ramach studiów studenci zdobędą umiejętności i kwalifikacje z następujących obszarów:
-zastosowanie Internetu i systemów informatycznych w realizacji procesów gospodarczych,
-technologie informacyjne i komunikacyjne, 
-sposoby organizacji podmiotów gospodarczych działających w sektorze MSP,

W ramach trzyletnich studiów licencjackich, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studenci nabywają także umiejętności lingwistyczne. W programie znalazły się ćwiczenia, które pozwalają na biegłe opanowanie języka obcego wraz ze specjalistycznym słownictwem, które wykorzystywane jest współcześnie w świecie biznesu. 

Studia na tym kierunku są szczególnie polecane osobom, które chcą połączyć wiedzę i umiejętności z dziedzin zarządzania, ekonomii i przedsiębiorczości z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i systemami wspomagającymi realizację celów biznesowych.  

Po studiach:
Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w firmach z sektora MSP w charakterze analityków, projektantów i administratorów systemów związanych z zarządzaniem technologiami informacyjnymi. Wiele perspektywicznych ścieżek rozwoju czeka na absolwentów także w dużych przedsiębiorstwach i światowych korporacjach, w których wykorzystuje się Internet i systemy informatyczne na każdej płaszczyźnie działalności. 

Absolwenci studiów I stopnia mogą także kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów II stopnia lub na studiach podyplomowych.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe

Kierunki pokrewne : Biznes elektroniczny | E-biznes