Przyroda to kierunek, który umożliwia podejmowanie unikalnych w kraju studiów integrujących dyscypliny, gdzie naturalna łączność i wzajemne uzupełnianie się nie zostały dotąd w pełni urzeczywistnione w kształceniu uniwersyteckim i wykorzystane w praktyce. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przyrodniczych oraz pracy indywidualnej i zespołowej. Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący treści dotyczące: biologii, chemii, socjologii, ekologii i wielu innych. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów?

W trakcie studiów:

Studia na kierunku Przyroda oferują szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, geografii, oceanografii, chemii, fizyki oraz matematyki. Program kształcenia obejmuje również przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne, m.in. biochemia z elementami biotechnologii, geograficzne systemy informacyjne, hydrologia i oceanografia, kształtowanie i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, edukacja morska, podstawy socjologii.

Po studiach:
Absolwent po studiach znajdzie pracę:
- jako nauczyciel biologii,
- jako nauczyciel geografii,
- w parkach krajobrazowych,
- w samorządach terytorialnych,
- w placówkach służby zdrowia,
- w laboratoriach diagnostycznych,
- w pozarządowych centrach edukacji środowiskowej i ekologicznej,
- w wojewódzkich służbach ochrony środowiska,
- w środkach masowego przekazu.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze