Studia z zakresu Rachunkowości są unikatowym kierunkiem, który pozwala na zdobycie rozległej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia ewidencji gospodarczej przedsiębiorstw. Kształcenie na tym kierunku ma w zdecydowanej mierze charakter praktyczny i nastawione jest na zdobycie przez studenta jak najszerszej wiedzy z dziedziny rachunkowości. Jeśli widzisz swoją przyszłość zawodową w działach finansowych, to ten kierunek studiów będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiowaniu rachunkowości, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
Główny nacisk położono na zajęcia praktyczne (warsztaty, laboratoria i konwersatoria), które mają pomóc studentom w praktycznym opanowaniu zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów i kwestii podatkowych. Studia pozwalają zdobyć wiedzę na temat: podstaw prawnych współczesnej działalności gospodarczej oraz form prowadzenia jej ewidencji, analiz jednostkowych sprawozdań finansowych oraz rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach. 
 
Wybrane przedmioty, które realizowane są w trakcie trzyletnich studiów licencjackich:
-Podstawy finansów,
-Podstawy finansów,
-Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości,
-Prawo cywilne i handlowe,
-Matematyka i statystyka w finansach,
-Rachunkowość finansowa z elementami MSSF,
-Finanse przedsiębiorstw,
-Prawo pracy z elementami ubezpieczeń społecznych,
-Projektowanie polityki rachunkowości,
-System finansowo - księgowy.
 
 
Po studiach:
Dzięki gruntownej wiedzy i umiejętnościom praktycznym, absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w charakterze: samodzielnego księgowego, asystenta ds. księgowości, technika rachunkowości, specjalisty ds. księgowości.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe