Uczelnie mające w swojej ofercie ten kierunek kształcą studentów w zakresie sztuk wizualnych takich jak film, telewizja, animacja oraz fotografia. Późniejszy wybór specjalności ukierunkowuje studentów w stronę konkretnego zawodu, na przykład montażysty, operatora, reżysera, specjalisty od efektów specjalnych i innych. Nie trudno zauważyć, że studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, dlatego kandydat powinien być człowiekiem wielu talentów. Jeśli chcesz w przyszłości wykonywać wolny, artystyczny zawód, czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Zajęcia obejmują takie przedmioty jak:
- historia i teoria filmu,
- organizacja realizacji filmowo-telewizyjnej,
- sztuka operatorska,
- dźwięk i muzyka w filmie,
- scenografia w filmie i telewizji,
- literatura i dramat,
- film animowany.

Po studiach:
Studenci kończący naukę na tym kierunku mają do wybory wiele miejsc pracy, ponieważ są dobrze przygotowani do realizacji i organizacji pracy w zakresie produkcji filmowych i telewizyjnych. Oprócz świata filmu i telewizji, absolwenci tego kierunku mogą również pracować w instytucjach zajmujących się realizacją form filmowych i telewizyjnych, a także jako pedagodzy, po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.

Grupy kierunkow : Artystyczne