Kierunek Recykling materiałów jest doskonałym wyborem dla tych, którzy interesują się dbaniem o środowisko i jego prawidłowy rozwój. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów.Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach.

W trakcie studiów:

Treści programowe, z jakimi zetkną się studenci kierunku Recykling materiałów:
- Chemia i fizykochemia polimerów
- Technologie wytwarzania biopaliw
- Systemy odzysku surowców wtórnych
- Legislacja recyklingu
- Europejskie fundusze ekologiczne dla recyklingu
- Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
- Recykling plastomerów i gumy
- Systemy gospodarki opakowaniami
- Recykling energetyczny
- Recykling odpadów wielkogabarytowych
- Technologie recyklingu materiałowego
- Obrót substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi

Po studiach:
Absolwent kierunku Recykling materiałów odnajdzie się doskonale w zespołach zajmujących się problematyką wdrażania zaleceń unijnych dotyczących recyklingu w każdej jednostce gospodarczej czy administracyjnej. Może również podjąć samodzielną pracę dotyczącą projektowania, wykonywania i eksploatacji systemów gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz substancjami niebezpiecznymi. Znajdzie zatrudnienie także w firmach zajmujących się zagospodarowaniem zużytych pojazdów mechanicznych oraz sprzętu AGD.

Grupy kierunkow : Techniczne