Reżyser koordynuje działania wszystkich członków ekipy danego przedsięwzięcia i odpowiada za jego ostateczny kształt. Jest łącznikiem między myślami autora sztuki bądź scenarzysty, a sposobem ich wyrażania przez aktora. Przede wszystkim jednak realizuje własną wizję artystyczną. Absolwent kierunku Reżyseria znajdzie pracę w przemyśle filmowym, telewizyjnym i radiowym, a także rozrywkowym. Po uzyskaniu już pewnego doświadczenia może też objąć funkcje kierownicze w instytucjach artystycznych. Zapraszamy do dalszej lektury!


W trakcie studiów:
reżyseria w filmie i telewizji, scenopisarstwo, filmoznawstwo, teoria filmu, teatru oraz dramatu, historia sztuki, literaturoznawstwo analiza obrazu fonograficznego, technologia postprodukcji w formach audiowizualnych, produkcja nagrań, prawo autorskie, czytanie partytur, propedeutyka muzyki elektroakustycznej, plastyka.

Po studiach:
Po reżyserii radzimy szukać zatrudnienia:
- w teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym,
- w filmie, telewizji i mediach,
- w przemyśle rozrywkowym
- jako adaptator, scenarzysta i dramaturg,
- w instytucjach artystycznych,
- w placówkach oświatowych i instytucjach kultury jako organizator i animator życia kulturalnego,
- w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
 

Grupy kierunkow : Artystyczne