Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Składa się z dwóch działów produkcji: roślinnej i zwierzęcej. Studia na kierunku Rolnictwo mają na celu wykształcić specjalistów w dziedzinie produkcji rolnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii i zasad ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Kandydat, który planuje podjąć studia na kierunku Rolnictwo powinien wykazywać zainteresowania z zakresu przedmiotów biologicznych, ekonomicznych, jak i technicznych. Zainteresowany?


Co rolnik musi wiedzieć

Na kierunku Rolnictwo kształci się specjalistów, którzy dysponować będą szeroką wiedzą rolniczą, biologiczno-chemiczną, znajomością metod analizy ekonomicznej, umiejętnością organizacji produkcji i zarządzania w agro-biznesie, a przede wszystkim nowoczesną wiedzą technologiczną z zakresu produkcji rolniczej, zwłaszcza produkcji roślinnej. Absolwenci będą mieli też dobre rozeznanie w zakresie problematyki ekologicznej związanej z funkcjonowaniem infrastruktury rolniczej.

Po co komu studia rolnicze?

Studia na tym kierunku przygotowują do prowadzenia dużych gospodarstw rolnych.

Absolwenci często pracują w:
  • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
  • administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • firmach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych,
  • doradztwie rolniczym,
  • instytucjach naukowo-badawczych.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Agriculture | Agrobiznes | Agrochemia | Doradztwo w obszarach wiejskich | Ekobiznes | Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych | Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich | Informatyka i agroinżynieria | Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego | Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej | Inżynieria rolno-spożywcza i leśna | Rolnictwo ekologiczne | Systemy biotechniczne | Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej | Zarządzanie obszarami wiejskimi