Kandydaci na kierunek Rytmika powinni posiadać predyspozycje psychomotoryczne oraz słuch muzyczny. Egzaminy na ten kierunek obejmują takie zadania jak odtwarzanie ruchem wartości rytmicznych, improwizacja fortepianowa, czytanie a vista. Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób posiadających wykształcenie muzyczne na poziomie podstawowym (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej), które chcą zdobyć kwalifikacje licencjata w specjalności rytmika. Jeśli chciałbyś rozpocząć te studia, zapoznaj się z dalszymi informacjami!


W trakcie studiów:

harmonia, emisja głosu, literatura muzyczna, instrumentacja, zajęcia muzyczno-ruchowe, pedagogika;

Po studiach:
Absolwent kierunku Rytmika ma możliwość podjęcia pracy w szkołach muzycznych, szkołach podstawowych, domach kultury, szkołach baletowych oraz instytucjach terapeutycznych posiadających program terapii zajęciowej w zakresie muzyki i ruchu.

Grupy kierunkow : Artystyczne