al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
www.wspia.eu