Ten kierunek jest przeznaczony dla kandydatów, którzy interesują się wizualną stroną wydarzeń artystycznych, czyli kostiumami, charakteryzacją, oświetleniem i rekwizytami. Uczelnie posiadające w swojej ofercie ten kierunek doskonale przygotowują przyszłych scenografów do pracy w wymarzonym zawodzie. Aby zostać studentem tego kierunku należy przedstawić swoje projekty artystyczne oraz obronić je w rozmowie, w której także kandydat wykazuje się wiedzą o teatrze, filmie i historii scenografii. Jeśli chcesz wiedzieć, koniecznie przycztaj dalszą część!

W trakcie studiów:

Zajęcia zaliczające się do programu studiów to:
- wiedza o sztuce,
- podstawy scenografii,
- kostiumologia,
- tworzenie spektaklu teatralnego,
- projektowanie scenografii,
- sztuka współczesna,
- plastyka.

Po studiach:

Student kończący ten kierunek może pracować przy projektowaniu i tworzeniu scenografii do spektakli filmowych, teatralnych i telewizyjnych.

Grupy kierunkow : Artystyczne