Kierunek socjologia stosowana pozwala na połączenia wiedzy zaczerpniętej z kierunku socjologia z wykorzystaniem jej w praktyce. Studia dają możliwość otwartego spojrzenia na świat i ciągłego doskonalenia się i dostosowywania do rynku pracy. Należy pamiętać o tym, że studia socjologiczne oprócz czerpania z nauk humanistycznych i społecznych, wykorzystują zagadnienia matematyczne do analizy danych. Kim w końcu byłby socjolog gdyby nie analiza wykresów, tabelek i innych zbiorów danych? Czy chciałbyś w przyszłości rozpocząć studia na tym kierunku?

W trakcie studiów:
Przykładowy program:
- Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
- Informatyka w pracy socjologa
- Komunikacja w organizacji
- Socjologia przedsiębiorczości
- Kryzysy i zarządzanie kryzysowe
- Socjologia postępu i kryzysu
- Metody badań ewaluacyjnych
- Socjologia polityki
- Społeczeństwo informacyjne
- Techniki komputerowej analizy danych
- Kapitał społeczny i kulturowy
- Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe
- Socjologia pracy (i organizacji)
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
- Public relations
- Instytucje i organizacje międzynarodowe (UE)
- Gospodarka nieformalna i korupcja
- Antropologia i kultura organizacji
- Psychologia podejmowania decyzji

Po studiach:
Absolwent znajdzie zatrudnienie:
- jako dziennikarz,
- w mediach,
- w firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej,
- administracji centralnej i samorządowej.